Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:

BESELF BRANDS, S.L., [d’ara endavant BESELF BRANDS], és el titular del portal Web beselfbrands.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts del portal Web domiciliada en: C/ BLANQUERS, PARCEL·LA 7/8 – 43800 VALLS, NIF B65114373, Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona Tom 2847, Foli 6, Fulla T47561, Inscripció 4a, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic info@beselfbrands.com

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l’ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte, pel que fa, al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del portal Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per a BESELF BRANDS en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

BESELF BRANDS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, BESELF BRANDS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de beselfbrands.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al portal Web beselfbrands.com com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal Web.


LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

BESELF BRANDS fa tot el possible per a evitar qualsevol error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web. 

BESELF BRANDS adopta les mesures i els mecanismes necessaris per a  garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixen mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i dels serveis que es posen a disposició dels usuaris.

BESELF BRANDS no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, BESELF BRANDS tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que estan connectats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES 

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de BESELF BRANDS.

Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, i en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut de l’autorització expressa de BESELF BRANDS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de BESELF BRANDS.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a BESELF BRANDS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal·lat.

Excepte autorització expressa de BESELF BRANDS no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre en la pàgina principal o “home page” de beselfbrands.com

Els signes distintius (marques, noms comercials) de BESELF BRANDS estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de BESELF BRANDS.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

BESELF BRANDS mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per a demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni qualsevol altre tipus d’informació personal. En cas que algú contacti amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani algun de les dades anteriors, no respongui i comuniqui’l immediatament a BESELF BRANDS, perquè procedeixin a la recerca de l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignori tot correu electrònic que rebi en el que se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi en una altra pàgina web que no sigui propietat de BESELF BRANDS, o de societats del grup, o que li demani que pagui per un mitjà diferent de l’autoritzat per BESELF BRANDS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

BESELF BRANDS utilitza el domini “beselfbrands.com” per als seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: beselfbrands.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “BESELF BRANDS” en la seva URL, però li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent de les enllaçades en els llocs web autèntics de BESELF BRANDS.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li sol·liciti verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Enviï un correu electrònic a l’adreça comunicaciones@beselfbrands.com i adjunti el correu electrònic que consideri fals. En facilitar-nos aquesta informació ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi’l a comunicaciones@beselfbrands.com i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre aquest.